Általános Szerződési Feltételek

Általános tudnivalók

Valamennyi cégünkkel kötött üzlet esetében, a következő feltételek érvényesek. Más üzleti feltételek csak akkor léphetnek érvénybe, amennyiben ezt mi szóban vagy írásban elismertük.

Ajánlatok és árak

Minden ajánlat kötelezettség nélküli. Számunkra, csak az általunk készített írásos megbízási igazolás mérvadó. A szóbeli megállapodásokhoz és megegyezéshez a mi írásbeli megerősítésünk szükséges. A szállítás idején a mindenkori érvényes áraink a mértékadók. Ezek a raktárból való szállításra értendők Ft-ban áfa nélkül. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szállítás

A megrendelések kiszállítása, melyek 15:30-ig leadásra kerülnek, a megrendelést követő napon esedékes (24 órás szolgáltatás). A szállítások a raktárból az általunk kiválasztott szállítóeszközzel történnek. A szállítás díjmentes, amennyiben az a számunkra pénzügyileg legkedvezőbb útvonalon történik, amennyiben a megbízás nettó értéke legalább 250 €*, és a csomagolt áru hossza nem lépi át az 1650 mm-t. 250 € alatti rendelési érték esetén szállítási és csomagolási díjat számolunk fel. Ez érvényes az expressz és az ajánlott küldeményekre is.  Azonnali szállítás esetén felárat számítunk fel, amely az áruk értékétől függően legfeljebb 10%.  A szállításnak megfelelően változik a végösszeg. Textíliák 70,- € (áfa nélkül) rendeltetési érték alatti rendelése esetén az átvételnél 10,- € kis mennyiségi pótdíjat számítunk fel, és kedvezményt nem biztosítunk.  Amennyiben később ismét textíliákat rendel megfelelő mennyiségben, a felárat levonjuk. Egyéb anyagok 40,- € (áfa nélkül) rendeltetési érték alatti rendelése esetén 5,- € kezelési költséget számítunk fel.

Szállítási határidő

Amennyiben a megbeszélt szállítási időt több mint 2 héttel átlépjük, a vásárló megadhat egy számára megfelelő határidőt. Amennyiben ez a határidő sem kerül betartásra, a vevőnek jogában áll a hatásidő lejárta után visszalépni a szerződéstől. A szerződéstől való visszalépés lehetősége nem áll fenn, amennyiben a szállítás nem előrelátható esemény miatt késlekedik. A szállítási késedelem miatti kártérítés kizárva.

Megrendelés lemondása

A megrendelések csak a beleegyezésünkkel törölhetők. Jogunkban áll a lemondással járó kiadásainkat teljes egészében kiszámlázni.

Jótállás és garancia

Munkatársainknak nem áll jogában garanciát vállalni, és valamilyen formában ajánlatot tenni, amely nem egyezik, vagy átlépi az általunk kiadott prospektusban foglaltakat.  Jelentéktelen eltérések a megrendelt áru és a kiszállított áru között, például szín, forma és minőség, nem jogosítja fel a vevőt reklamációra.  Egyéb hiányosságokról a panaszt a szállítást követő nyolc napon belül meg kell tenni. A szállítás alatt történt károkat 48 órán belül jelezni kell. A szállítás egy részének hiányossága nem jogosítja fel az egész szállítmány kifogásolására. Ha hiányosságok lépnek fel, akkor jogunk van dönteni a javításról vagy a cseréről. Az olyan kártérítési követelések, amelyek meghaladják az anyag cseréjét, vételár-leszállítási igény vagy átváltási jog kizárva. A vevő kötelessége a terméket megvizsgálni, hogy az az ő általa kívánt használathoz megfelel-e. A fóliák és lakkok (a mélyedésekből való oldás) kompatibilitásáért felelősséget nem vállalunk. A gépek esetében a szavatosság helyébe a garancia lép, melyért a gép gyártója kezeskedik. Ezek a garanciális feltételek, tartalmukban azonosak és érvényesek ránk és a vevőre. Ezen túlmenő jótállási, kártérítési, szolgáltatási és egyéb igényeket nem ismerünk el.

Reklamáció/textíliák

Minden szállítást az áru kézhezvétele után azonnal meg kell vizsgálni a minőség és teljesség szempontjából. A reklamációkat az áru kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban kell jelenteni, pl. faxon a számla másolatával és a hiányosság megnevezésével. A reklamációkat a feldolgozás előtt kell benyújtani, a nyomtatott termékek reklamációja kizárt. Az olyan hiányosságok esetén, amelyeket a feldolgozás (nyomtatás, hímzés stb.) előtt meg lehetett volna állapítani, a feldolgozás után megszűnik minden jótállási igény. Az árut nem cseréljük ki, ill. nem vesszük vissza azért, mert nem tetszik, vagy mert más méretre lenne szükség, vagy más színt képzeltek el stb.

Rendszerint a kifogásolt árut az Alphaset a helyszínen megvizsgálja, vagy a DPD-vel visszaszállítási megbízással elhozzuk. Az ügyfél az árut csak az Alphaset által megadott reklamációs számmal küldheti vissza. A reklamációs szám nélkül visszaküldött árut nem vesszük át.

Tulajdonjog fenntartása

Minden általunk szállított áru a teljes vételár és a szállítás időpontjában fennálló költségek kifizetéséig a cég tulajdonát képezik. A szállított áru továbbértékesítéséből származó követelésekről ugyanilyen módon a javunkra le kell mondani.

Fizetési feltételek

A számla kifizetése a kiállítástól számított 20 napon belül esedékes. A számla kiállításától számított 8 napon belül történő fizetés esetén 2%-os kedvezményt biztosítunk. Késedelem esetén a mindenkori banki kamatlábon felül 4%-os késedelmi kamatot, valamint felszólítási költséget és beszedési költséget számítunk fel.  Ha a vevő bármiféle velünk szemben fennálló fizetési kötelezettséggel késedelembe esik, akkor minden meglévő követelés azonnal esedékessé válik.

Beszámítás

A vevő csak akkor élhet beszámítással a követelésünkkel szemben, ha az ellenkövetelését írásban elismertük, vagy az jogerősen megállapításra került.

Teljesítés helye és illetékes bíróság

A teljesítés helye és illetékes bíróság Bécsben van. Az osztrák jog érvényes, méghozzá akkor is, ha a szállítás külföldről történik.

[*] 270,- € rendelési érték inkjet/solvent médiához, ill. Flock&Flex-hez